En Xinzo de Limia a a 10 de abril do 2017.

Estimados/as Srs/as.

Estas son as axudas que a da de hoxe estn en vigor.

  • Axudas promocin de emprego autnomo e a contratacin indefinida de persoas asalariadas, da Consellera de Economa, Emprego e Industria. Orde do 7 de febreiro do 2017, DOGA 50 do 13.03.2017. Ten vixencia ate 30.09.2017.

  • Axudas para creacin de empresas non agrcolas no rural, do IGAPE. Orde do 16 de febreiro do 2017, DOGA 42 do 01.03.2017, con vixencia ate 02.05.2017.

  • Axudas a apicultura, da Consellera do Medio Rural. Orde do 17.03.2017. DOGA 61, do 28.03.2017. Ate o da 27.04.2017.

  • Axudas para o investimento nas explotacins agrcolas, para a incorporacin de persoas mozas en novas explotacins agrcolas e para creacin de novas empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacins. Orde do 29 de marzo do 2017 da Consellera do Medio Rural. DOGA 64 do 31.03.2017. o prazo para solicitalas vence o 02.05.2017.

  • Axudas a contratacin indefinida de persoas desempregadas paradas de longa duracin. Orde do 21.03.2017 da Consellera de Economa, emprego e industria.DOGA 68 do 06.04.2017 . Ten vixencia ate o 30.09.2017.

CONTROL HORARIO

Unha vez mais atopmonos ante a inseguridade de non saber o que temos que facer debido os cambios de criterios que se toman.

Non fai apenas un ano, sorprendannos coa obrigacin de controlar diariamente a xornada das persoas traballadoras.

Agora sentenza do Tribunal Supremo (TS) ven a establecer que non obrigatorio o control da xornada de traballo.

Non obstante este control si que sigue sendo obrigatorio para as persoas que traballen a tempo parcial, de acordo co establecido no artigo 35.5 do Estatuto dos Traballadores.

Como se pode ver a seguridade xurdica no Estado Espaol total.

Aproveitamos a ocasin para sadalas/os moi atte.